Søk på nettsiden

Advokat

Ambita har en rekke digitale tjenester for advokater som ønsker å effektivisere sine arbeidsprosesser. Få tilgang på informasjon knyttet til eiendommer, og tinglys på eiendommene digitalt.

  • Digital tinglysing
  • Søk og bestill Eiendomsinformasjon

Eiendomsinformasjon – raskt og enkelt

Trenger du eiendomsinformasjon i forbindelse med en eiendomstransaksjon, eiendomstvist eller byggeprosjekt?

Du finner all informasjon du trenger på Infoland – Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon.

Bestill på Infoland

 

Detaljerte kartdata

Motta detaljerte kartdata og flyfoto (ortofoto) i løpet av kort tid. Arkitekter, ingeniører og alle som jobber med bygg- og anleggsprosjekter finner det de trenger hos oss.

Eierlister

Lurer du på hvem som skal varsles ved arbeid som kan med medføre støy eller endringer på nærliggende eiendommer? Ambita har utviklet en tjeneste der du får tilgang til eiere og adressen til eiendommen i et fritt valgt område.

Nabolister for nabovarsling

Skal du varsle naboen i forbindelse med et byggeprosekt? Du kan enkelt bestille lister over hvem som eier naboeiendommene på nett.

Elektronisk Eiendomsoppgjør

Ambita tilbyr løsninger for effektivt samarbeid mellom bank og megler. Vi utvikler løsninger for elektronisk eiendomsoppgjør som sikrer effektiv digital samhandling mellom aktørene i en bolighandel. 

Grunnboksutskrift

Grunnboksutskriften gir oversikt over alt som er tinglyst på en konkret eiendom.

Elektronisk Tinglysing

Eiendomsmeglere, banker og advokater ønsker alle at tinglysingsprosessene skal gå så fort som mulig. Tjenesten eTinglysing fra Ambita effektiviserer disse prosessene.

Har du noen spørsmål?