Søk på nettsiden

Slik jobber vi for å sikre kvalitet i meglerpakken

Publisert 24.01.2022 av Ingrid Bergsten

Del denne siden

Endringer i avhendingsloven setter ytterligere krav til meglere når det kommer til informasjonsinnhenting. Dagens lovverk medfører et økt ansvar når det kommer til å fremlegge dokumentasjon om boligens faktiske tilstand, samt om andre forhold knyttet til boligen. Vårt leverandørteam jobber for at våre kunder alltid får innholdsrik og oppdatert informasjon digitalt, samlet på ett sted.

Endringene i avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar i år setter klare krav til dokumentasjonen som skal og bør foreligge ved et boligsalg. Kravet om informasjon medfører at meglere må være forberedt på å hente inn flere opplysninger om boligens tilstand, eventuelle pålegg eller utbedringer. Dette er forhold som etter dagens lovverk kan utgjøre mangler dersom de ikke opplyses om, og setter derfor enda høyere krav til en effektiv, digital informasjonsflyt.

Med over tjue års erfaring med innhenting av digitale eiendomsopplysninger og som ledende leverandør av meglerpakker, jobber vårt leverandørteam kontinuerlig for å sikre at våre leveranser er i overensstemmelse med de kravene som settes til eiendomsmeglerne. Leder for leverandørteamet i Ambita, Anders Rognes, påpeker at lovverket typisk vil sette mer fokus på dokumentasjon som ferdigattester, bygningstegninger, tilstandsrapporter og el-tilsyn.

Som en del av arbeidet for å oppnå fullstendige leveranser jobber teamet aktivt med å få på plass nye leverandører av eiendomsinformasjon, samt å følge opp eksisterende samarbeidspartnere. I tillegg har Ambita egne ressurser som bistår i arbeidet med kvalitetssikring, oppfølging av bestillinger og uthenting av dokumentasjon.

Leverandørteamet gjør meglerhverdagen enklere!

Anders Rognes og Svein Magne Granheim er kjernen av Ambitas leverandørteam, og har gjennom mange år jobbet med å implementere heldigitaliserte og effektive leveransesystemer for eiendomsinformasjon hos norske kommuner, forretningsførere og andre samarbeidspartnere. De jobber kontinuerlig for å sikre en trygg bolighandel med en komplett meglerpakke som inneholder informasjonen kundene våre trenger. I det løpende arbeidet inngår produktoppdateringer, prisjusteringer og tett dialog med ulike leverandører av eiendomsinformasjon.

Anders Rognes og Svein Magne Granheim jobber i Ambitas leverandørteam.

Digitaliseringsprosessen

Digitaliseringen av overføringen av eiendomsopplysninger er en viktig del av Ambitas arbeid mot tilrettelegging for en heldigitalisert bolighandel. Anders Rognes har lenge vært involvert i arbeidet om å oppnå standardiserte meglerpakker. Han er opptatt av hvordan vi stadig kan digitalisere kommunal informasjon slik at den blir enklere tilgjengelig. I tillegg trekker han frem viktigheten av andre aktører som leverer opplysninger om renovasjon og informasjon om vann og avløp slik at våre meglerpakker i størst mulig grad er komplette.

«Utviklingen og digitaliseringen av meglerpakkene har vært ressurskrevende. Etter 20 år i bransjen med godt samarbeid med kommune-Norge og andre samarbeidspartnere har vi likevel stor tro på at vi kan nå våre ambisjoner om å få på plass et standardisert, helautomatisert og digitalt system for leveranser i hele landet.» sier Anders Rognes, leder for leverandørteamet i Ambita.

Utfordringene de håndterer

En viktig del av leverandørteamets arbeid er å håndtere utfordringene ved å tilby standardiserte meglerpakker på landsbasis i et eiendomsmarked i stadig utvikling. Herunder inngår koordinering og oppfølging av 356 kommuner, 30 forretningsførere, samt en rekke andre samarbeidspartnere som leverer informasjon til våre meglerpakker. Dette sikrer at vår digitale informasjonsflyt opprettholder et høyt kvalitetsnivå, slik at innholdet i produktene er det beste på markedet.

Anders forteller at utfordringene i dag typisk dreier seg om sprik i kvalitet og innhold på tvers av ulike samarbeidspartnere. Han påpeker at det eksempelvis hos mindre kommuner med færre ressurser er vanskeligere å få gjennom standardiserte prosedyrer for levering og innhold, samt å få leveransene gjennom våre digitale leverandørportaler. Målet er derfor å få på plass standarder for innhold og leveranseprosesser slik at alle meglerpakkene på sikt kan helautomatiseres gjennom digitale systemer.

I dag utgjør Ambita Infoland Norges største leverandør av digital eiendomsinformasjon. Med et dyktig leverandørteam har vi opparbeidet et godt samarbeid mellom kommuner, det offentlige, våre kunder og andre samarbeidspartnere. Vi har etablert digitale systemer for effektiv informasjonsdeling, og jobber for at du kan være sikker på at Ambitas landsdekkende meglerpakkeprodukter bidrar til en enkel, trygg og digital bolighandel. Derfor trenger du som kunde kun å forholde deg til én komplett pakke med all informasjonen du trenger, samlet på ett sted.

Har du spørsmål?

For henvendelser knyttet til våre meglerpakker, kontakt oss gjerne. Våre kontaktpersoner:

Anders Rognes E-mail: aro@ambita.com tlf: 99094512 

Svein Magne Granheim E-mail: smg@ambita.com tlf: 97155670 

Les forrige Les neste