Søk på nettsiden

Grunnboksutskrift

Grunnboksutskriften gir oversikt over alt som er tinglyst på en konkret eiendom.

Søk opp eiendommen og bestill grunnboksutskrift på Infoland.no. Grunnboksutskriften består av en liste med stikkord som sier hva slags type dokumenter eller rettigheter som er tinglyst på den konkrete eiendommen, hvilken dato dokumentet er tinglyst, og hvilket dokumentnummer det har.

Grunnboken er offentlig, noe som er grunnlaget for selve tinglysingsordningen. Å tinglyse en rettighet eller forpliktelse som knytter seg til en eiendom innebærer å offentliggjøre at rettigheten eksisterer. På den måten vil for eksempel en potensiell kjøper kunne kontrollere om det er andre som har rettigheter i den eiendommen som han er interessert i å kjøpe.

Alle eiendommer og borettslagsandeler har et eget grunnboksblad i grunnboken.

Grunnboksutskriften er delt inn i:

  • Hjemmelsopplysninger
  • Heftelser
  • Grunndata

Ambita tilbyr elektronisk utskrift fra grunnboken, som leveres som PDF på e-post umiddelbart etter bestilling på Infoland.no.

Det er også mulig å bestille en bekreftet utskrift fra grunnboken, som stemples eller skrives ut på spesialpapir (vannmerket) og sendes i posten.

Bli kunde

i dag

24 13 35 50

ring oss

Skriv

til oss