Søk på nettsiden

Eddie autoprospekt

Eddie autoprospekt er en tjeneste som effektiviserer meglers arbeid knyttet til utarbeidelse av salgsoppgaver. Effektiviseringen oppnås gjennom automatisk sammenstilling av forretningsførerinformasjonen som finnes i «meglerpakken» som distribueres gjennom Infoland. Sammenstilt informasjon overføres automatisk til ditt fagsystem og videre til annonse og salgsoppgave. Våre kunder opplever følgende verdiskaping:

  • Redusert tidsbruken(betydelige tidsbesparelse)
  • Økt kvalitet gjennom reduksjon av antall menneskelige feil
  • Sikret opplysning av all vesentlig informasjon i salgsoppgaver
  • Tilretteleggelse for kunnskapsoverføring og etterprøvelse i organisasjonen.

Tjenesten kan integreres i ditt fagsystem eller bestilles på Infoland

 

Tjenesten er integrert med flere ledende fagsystemer. Se innføringsvideo for integrasjonsløsninger HER.

Se hvordan du kan  bestille Eddie autoprospekt direkte sammen med meglerpakke på INFOLAND.

 

Har du noen spørsmål?

Sindre Landmark

Direktør strategiske kunder

974 11 479
sla@ambita.com

Bli kunde

i dag

24 13 35 50

ring oss

Skriv

til oss