Søk på nettsiden

Samhandling med forretningsfører

Publisert 27.06.2022 av Caroline Enge Jørgensen

Del denne siden

Ambita jobber med å utvikle en ny løsning for digital samhandling med forretningsførere for forhåndsutlysing og eierskifte. Løsningen vil muliggjøre digital samhandling mellom megler og forretningsfører og gjøres snart tilgjengelig i Vitec Next. I første omgang støttes digital samhandling med forretningsførere i Usbl. Vi ser for oss at flere forretningsførere vil komme på fortløpende.

I fagsystemet vil oppsettet basere seg på samhandling, forhåndsutlysning og salgsmelding:
Samhandling:
Gir informasjon om:
– elektronisk samhandling støttes for et oppdrag
– forkjøpsrett
– krav om styregodkjenning
Forhåndsutlysning:
– Tilbakemelding om at forhåndsutlysing er foretatt, med informasjon om meldefrist, m.v.
– Tilbakemelding om antall interessenter etter utløpt meldefrist.
– Tilbakemelding når forhåndsutlysing er utgått.
Salgsmelding (inkluderer eierskiftemelding, forkjøpsrettavklaring og avklaring av styregodkjenning):
– Tilbakemelding om at salgsmelding er mottatt, med informasjon om frister for forkjøpsrettavklaring og styregodkjenning.
– Tilbakemelding forkjøpsrettavklaring og styregodkjenning etter avklart eierskifte.

Ved bruk av løsningen vil informasjon hentes fra oppdraget og sendes elektronisk til forretningsfører, megler får deretter informasjon i retur og om forkjøpsrett benyttes vil personer som benytter forkjøpsretten bli lagt til som interessenter på oppdraget. Alle typer oppdrag støttes (borettslagsandeler, obligasjonsleiligheter, aksjeleiligheter og sameier). I senere versjoner vil vi også støtte økonomisk oppgjør mellom forretningsfører og megler (restanse).


Spørsmål om tjenesten kan rettes til: 
Kjetil Weiby, e-post: kwe@ambita.com, Områdeleder Datatjenester
Mads Martin Torp, e-post: mmt@ambita.com, KAM Datatjenester

Les forrige Les neste