Søk på nettsiden

Nytt matrikkelkart gir bedre oversikt over eiendomsgrensen

Eiendomsgrenser kan være kilde til konflikt og uenighet. Et matrikkelkart over eiendommen vil gi deg nødvendig informasjon om eiendomsgrensen. 

Publisert 22.02.2019 av ambita

Del denne siden

Matrikkelkartet gir deg nøyaktig oversikt over grensepunktene på eiendommen. Dette er viktig informasjon for eiendomsmeglere, advokater, arkitekter, landmålere, eiendomsutviklere  og andre som jobber med utvikling, dokumentasjon og formidling av eiendom. Matrikkelkartet viser posisjon, nøyaktighet og andre egenskaper knyttet til eiendommens grensepunkter slik de er dokumentert i matrikkelen.

Hva inneholder matrikkelkartet?

Matrikkelkartet viser grensene til eiendommen slik de er registrert i matrikkelen som er Norges offisielle register over fast eiendom. For hele eiendommen vises et oversiktskart med alle eiendommens teiger, bygningskropper og andre kartdetaljer. For hver enkelt bygning vises bygningspunktet som er registrert i matrikkelen. Dersom bygningen finnes i SEFRAK-registeret (kulturminne) vises dette med et eget symbol og en fargekode som angir SEFRAK-status.

For hver enkelt teig vises grenseforløpet med nummererte grensepunkter. Nøyaktigheten på grensepunktene/ grenselinjene er symbolisert med ulike farger på grenselinjene og i tillegg er arealet for teigen er angitt. En egen tabell viser UTM-koordinatene for de respektive grensepunktene. I tillegg vises blant annet lengden til neste grensepunkt, målemetode, nøyaktighet, type grunn merket er nedsatt i (hvis spesifisert) og grensepunkttype.

Data fra Eiendomsregisteret

Matrikkelkartet produseres fra Eiendomsregisteret (EDR). EDR ajourføres løpende fra den sentrale matrikkelen til Kartverket og matrikkelkartet vil på produksjonstidspunktet reflektere innholdet i matrikkelen.

Du kan søke opp og bestille matrikkelkart på Infoland.

Les forrige Les neste