Spesialisten på eiendomsinformasjon

Nytt tinglysingssystem gir nye muligheter

Nytt tinglysingssystem gir nye muligheter

18. April 2017

Den 18. april får Norge et nytt system for tinglysing. Ambita tilbyr løsninger som hjelper profesjonelle aktører til å utnytte de nye mulighetene for digitalisert bolighandel. I fremtiden vil banker og eiendomsmeglere kunne gjennomføre boligtransaksjoner raskere enn før.

Ambita har lang erfaring med elektronisk tinglysing i Norge, og tilbyr tjenester for det profesjonelle markedet. Ambita jobber tett med de fleste banker og eiendomsmeglerne i landet for å muliggjøre elektronisk tinglysing.

Ambitas kunder skal oppleve en sømløs overgang til nytt system

Kunder av Ambita skal oppleve at tinglysingen går som normalt etter 18. april. Alle funksjoner som er i bruk i dag, skal fortsette å fungere i det nye tinglysingssystemet. Elektronisk tinglysing og sletting av pantedokumenter vil fortsette som i dag. Ambita tilpasser fortløpende sine løsninger i tråd med Kartverkets endringer. Les informasjon fra Kartverket her.

Hva kommer av nye funksjoner og muligheter?

Det nye tinglysingssystemet vil gi nye muligheter knyttet til elektronisk tinglysing. Ambita har inngående kjennskap til tinglysingsprosessen, og jobber tett med våre kunder som har behov for integrasjonstjenester og løpende tilpasninger mot Kartverkets systemer. Våre tjenester inkluderer mulighet for elektronisk tinglysing av skjøtepakker samt nødvendig samhandling mellom aktører for å understøtte hele prosessen.

Bruk av Ambita sin løsning – hvordan komme i gang?

Eiendomsmeglere som ønsker mer informasjon om hvordan de kan komme i gang med Ambitas løsning for tinglysing kan lese detaljert instruksjon her.

Ambita står bak portalen etinglysing.no som tilbyr opprettelse, signering og tinglysing av elektroniske dokumenter hos Kartverket og dekker tinglysing i fast eiendom og borettsandeler. Ambita tilbyr også integrasjoner i fagsystem.