Spesialisten på eiendomsinformasjon

Inkassoselskaper kan få tilgang på boligdata på sekundet

Inkassoselskaper kan få tilgang på boligdata på sekundet

12. May 2017

For inkassoselskaper er det avgjørende å løse kundesaker så raskt og effektivt som mulig.  Ambita har utviklet løsninger som gir inkassoselskaper rask og automatisk tilgang på boligdata. Intrum Justitia er et av inkassoselskapene som har glede av umiddelbar tilgang på boligdata i sitt arbeid.

Ambita jobber for å fremstille eiendomsinformasjon raskt og automatisert i kundenes saksbehandlingssystemer.

I inkassobransjen måles selskapene opp mot hverandre på hvor raskt de løser kundesaker, alt som må skje manuelt taper vi tid på. Derfor er det essensielt at Ambita leverer informasjonen automatisk og på sekundet.

Carl-Petter Udvang, Intrum Justitia.

Verdier i bolig er sentral informasjon

I inkassosaker er det viktig å forstå kundens betalingspotensiale. Eiendomsinformasjon forteller noe om hva kunden har av sikkerhet i eiendom. Nordmenn flest har store deler av sine verdier knyttet opp mot eiendom, og over 80 % eier sin egen bolig. Hvilke verdier en person sitter på i bolig er derfor sentral informasjon for et inkassoselskap. Ambita henter data fra de offentlige eiendomsregistrene, og dette danner grunnlaget for estimatene om kundens eierforhold og gjeld i bolig.

Tjenesten Ambita Friverdi gir oversikt over hvor mye verdi en person har i bolig og eiendom, og hvor mye av dette som er heftet i pant. I ett bilde får man et tydelig innblikk i alt en person eier av eiendom, inkludert informasjon om boligverdi og eierform. Dette kombineres med et overslag over personens totale gjeld basert på pant.

Øyeblikkelig tilgang på informasjon om kunden

Oppdatert eiendomsinformasjon kan ta over 20 minutter å innhente manuelt, men gjennom Ambita blir informasjonen levert på få sekunder. Beregningene foretas automatisk, basert på tinglysinger i grunnboken og indekser utarbeidet av SSB og Ambita. Slik kan inkassoselskaper som Intrum Justitia behandle kundesaker mer effektivt.

Når vi snakker med en ny kunde har vi allerede all informasjon fra Ambita tilgjengelig samtidig som vi har dem på telefonen. Vi får øyeblikkelig et klart inntrykk av situasjonen til denne kunden.

Informasjonen gir et raskt og tydelig innblikk i skyldnerens situasjon, og danner grunnlaget for hva som skal skje videre. Ofte har ikke kunden full oversikt over sin egen situasjon, men med denne informasjonen kan inkassoselskapet enklere identifisere mulige løsninger. Kanskje sitter kunden på friverdi i eiendom som kan føre til en løsning på inkassokravene?

 

 

Vil du høre mer om tjenestene Ambita utvikler for inkassoselskaper?

Ta kontakt med Sindre Landmark på tlf.: 974 11 479 eller e-post: sla@ambita.com.