Søk på nettsiden

Aktuelt

Nå går det raskere å sende nabovarsel!

Vi forenkler nå jobben med å fylle ut nabovarslingsskjemaene i tjenesten “Naboliste med Valg (under produktliste) . I samme operasjon som du velger eiendommene du vil varsle, får du også ...

Infoland har det du trenger til byggeprosjektet – nabovarsling

Stadig flere aktører innen bygg og anleggsbransjen tar i bruk Infoland til å bestille eiendomsinformasjon. Den siste tiden har vi rullet ut flere forbedringer som brukere har etterspurt – ...

Flere sekundærboliger i Oslo fra januar til august 2017

Oktoberutgaven av sekundærboligstatistikken fra NEF og Ambita viser at det fra januar til august i 2017 ble flere sekundærboliger i Oslo. Nyeste oppdatering av sekundærboligstatistikken fra ...

Tinglysingen blir enklere

Ambita har lansert en ny løsning som tilrettelegger for en enklere tinglysingsprosess mellom banker og meglerhus. I tett samarbeid med SpareBank 1, EiendomsMegler 1 og EVRY har Ambita levert en ...

Ambita med nye løsninger som forenkler tinglysingen

Ambita har lansert en ny løsning som tilrettelegger for en enklere tinglysingsprosess mellom banker og meglerhus. Norge er langt fremme med digitalisering og samhandlingsløsninger i ...

Kunstig intelligens vil endre eiendomsbransjen

Kunstig intelligens er i ferd med å etablere nye bransjestandarder i mange industrier. Julija Pauriene fra Alva Technologies mener kunstig intelligens vil endre eiendomsbransjen de neste årene. ...

Ambita og Arkitektbedriftene i samarbeid om digitalisering av byggesøknader

Ambita og Arkitektbedriftene har inngått et samarbeid om digitalisering av byggesøknader mot stat og kommune. Både Ambita og Arkitektbedriftene har fått tildelt konsesjon fra DiBK til å utvikle ...

Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år

Snittalderen på førstegangskjøpere er stabil, og har gått noe ned. Mens antallet førstegangskjøpere er lavere i 2016 enn i 2015. Dette viser ny statisikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

Robotteknologi skaper nye løsninger for eiendomsmeglere

Den 29. juni fikk Ambita besøk av næringsminister Monica Mæland. Hun ville høre mer om Ambitas satsning innen robotteknologi. Ambitas datterselskap Alva Technologies holdt en presentasjon om ...

Eiendomsinformasjon for advokater

Advokat innenfor eiendomsrett? Ved eiendomsoverdragelser, nabotvister og arv- og skiftesaker er det sentralt for advokater å innhente oppdatert eiendomsinformasjon fra offentlige kilder. På ...