Søk på nettsiden

Ny løsning for byggesøknader rulles ut i norsk byggebransje

Ambita og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) satser på en ny profesjonell tjeneste for byggesøknader. Målet er å forenkle byggesøknadsprosessen slik at saksgangen fra planlegging til ferdig godkjent byggesøknad er heldigital.

Publisert 27.09.2018 av ambita

Del denne siden

«Målet er å utvikle markedets mest komplette og lønnsomme løsning for byggesøknad,» sier forretningsutvikler i NoIS Tor Olav Almås. Første versjon av nye løsningen testes nå ut på utvalgte kunder i Norge, og foreløpig ser testresultatene veldig bra ut.

Nå har vi lykkes med å få på plass en viktig og sentral del av søknadsprosessen – nemlig heldigital nabovarsling. Nabovarsling er lovpålagt i alle byggeprosjekter der man må søke om byggetillatelse.

Første kunder tar i bruk løsningen

«Prosjektet er nå i en fase hvor vi sender reelle nabovarslinger til de aktuelle mottakerne,» forklarer Dag Øyvind Lien i Ambita. «Det er flere aktører som skal levere digital nabovarsling i dette markedet, og det er veldig spennende å få være den første i bransjen som har lykkes med å sende et reelt nabovarsel fra en søker og til mottakers Altinn innboks,» forklarer han.

Tradisjonelt har dette vært en manuell prosess, hvor byggesøker må innhente informasjon om hvem som eier nærliggende eiendommer, og deretter sende ut riktig informasjon om byggeprosjektet til hver enkelt nabo. Alt dette kan nå gjøres heldigitalt til utvalgte aktører som er med i testfasen / pilotfasen.

Gradvis utrulling

Ambita og NoIS jobber tett med utvalgte aktører i byggebransjen som nå tar i bruk Byggesøknaden.no. «Vi ruller ut løsningen gradvis mot stadig flere brukere. Selskapene som er med i tidlig fase vil være med å påvirke den løpende utviklingen av tjenesten,» forklarer Dag Øyvind Lien. Han påpeker at det tette samarbeidet med markedet er en viktig pilar i utviklingsarbeidet.

Prosjektet muliggjøres av tjenesteplattformen FellesTjenester Bygg som er utviklet av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Både Ambita og NoIS er blant de som har fått konsesjon til  å utvikle tjenester på denne plattformen. Plattformen er et fremragende eksempel på godt samarbeid mellom offentlig og privat. DiBK har en klar visjon for å være en driver for digitalisering og å jobbe smartere i Bygg og Anleggsbransjen.

 

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål knyttet til løsningen for digitale byggesøknader?  Ta kontakt med:

Dag Øyvind Lien, kundeansvarlig, Ambita e-mail: dol@ambita.com, telefon: 913 92 185

Tor Olav Almås, prosjektleder, Norconsult Informasjonssystemer,  Tor.Olav.Almas@norconsult.com

Les forrige Les neste