Søk på nettsiden

Norges første deling av digital kjøpekontrakt fra megler til bank

Publisert 19.08.2022 av Caroline Enge Jørgensen

Del denne siden

Onsdag 17. august ble Norges første digitale kjøpekontrakt delt mellom EiendomsMegler 1 SR og SpareBank 1 SR. For meglersiden er det et godt samarbeid mellom Vitec og oss som muliggjør en slik løsning. Løsningen gir bankene mulighet til å hente data og signert kontrakt for sine lånesaker, og er en del av konseptet Digital Samhandling ved Eiendomshandel.

Den nye løsningen vil medføre store effektiviseringsgevinster for både bank og megler. Det helt åpenbare er at det vil kunne gi en langt bedre kundeopplevelse for kjøper at informasjonen som megler har om boligkjøpet kommer direkte inn i fagsystemet til kjøpers finansieringskilde. Kjøper vil da slippe å håndtere utveksling av denne informasjonen, og meglere vil slippe å oversende kontrakten på e-post. Ved deling av denne dataen via sikker kanal vil man også sørge for å være compliant i henhold til GDPR.

Maskinell utveksling av data gir også en høyere kvalitet, da man forhindrer menneskelige skrivefeil og lignende. Vårt håp er at bedre kvalitet i dataene også skal bidra til at flere skjøtepakker kan tinglyses digitalt.

Ved å oppdatere dataene inn i fagsystemet til bankene med endringer fra fagsystemet til meglerne, vil man enklere kunne samhandle rundt endringer av for eksempel overtakelsesdato. Ved at megler og bank har samme informasjon om overtakelsesdato kan man også forhindre at penger fra banken kommer for sent inn på meglers klientkonto og forsinker overtakelse eller skaper stressende situasjoner tett opp til.

I tiden fremover vil vi fokusere på å rulle ut denne tjenesten for flere meglere som benytter Vitec Next, men vi vil selvsagt også jobbe tett med andre partnere og kunder for at flest mulig skal kunne dra nytte av mulighetene løsningen gir. Løsning for våre bankkunder vil også være tilgjengelig innen kort tid.

Illustrasjon og tekst: Monica Jacobsen

Kontakt oss

Tore Torvildsen
Salgssjef Bank og Finans
Mobil: 481 48 139
E-post: tto@ambita.com

Les forrige Les neste