Spesialisten på eiendomsinformasjon

Ledelse og styre
Ambita

Ledelse og styre

Ledelsen

Stig W. Seljeseth
CEO
+(47) 900 55 352
sws@ambita.com
Sindre Landmark
Salgs- og markedsdirektør
+(47) 974 11 479
sla@ambita.com
Hege Moe Tveit
Produktutviklingsdirektør
+(47) 918 45 396
hmt@ambita.com
Nina Helene Kristoffersen
CFO
+(47) 932 59 466
nhk@ambita.com
Anny Bratterud
Direktør HR
+(47) 957 53 934
amb@ambita.com
Erling Olaussen
IT Utviklings- og driftsdirektør
+(47) 905 50 289
eol@ambita.com

Styret

Styret i Ambita er sammensatt av representanter fra svært ulike bedrifter og bransjer. Ambitas ansatte er representert med to valgte representanter.

Toril Nag
Styreleder
Ingeborg Moen Borgerud
Nestleder
Anders Roger Øynes
Styremedlem
Gunnar Robert Sellæg
Styremedlem
Eli Giske
Styremedlem
Mona Andreassen
Styremedlem (ansattevalgt)
Tore Torvildsen
Styremedlem (ansattevalgt)