Spesialisten på eiendomsinformasjon

Ambita

Konsulenttjenester

I Ambita bygger vi skreddersydde IT-løsninger for aktører innen bank, finans og eiendom. Med et sterkt konsulent- og utviklermiljø har vi både den tekniske og forretningsmessige innsikten som skal til. Med mer enn 26 års erfaring tilbyr vi en komplett leveranse av beslutningsverktøy.

Vi er et ledende kunnskapsmiljø innen eiendomsinformasjon, offentlige registre, databasehåndtering og IT. Som spesialisten innen eiendomsinformasjon, bidrar vi til å gjøre eiendomsmarkedet enklere og tryggere. Vårt tilbud er todelt; først og fremst er vi selskapet bak Ambita Infoland, Norges viktigste portal. I tillegg leverer vi konsulenttjenester innen IT/databaseformidling for profesjonelle aktører.