Søk på nettsiden

Hvordan påvirkes tinglysing av kommunereformen?

Kommune og fylkesreformen 01.01.2020 fører til at ca. to tredeler av eiendommene i Norge skifter eiendomsbetegnelse, enten i form av nytt kommunenummer eller nytt gårds- og bruksnummer. Dette får konsekvenser for tinglysing av dokumenter i grunnboken.


I oppdateringsperioden vil det ikke være mulig å tinglyse dokumenter. Det vil også være nødvendig å bruke ny eiendomsbetegnelse ved tinglysing av dokumenter etter en overgangsperiode, se lengre nede for ytterligere detaljer.

Eiendomsregisteret EDR, som etinglysing.no henter eiendommer og hjemmelshavere fra, vil være oppdatert med de nye eiendomsbetegnelsene fra årsskiftet.

Pantedokumenter/urådigheter/skjøter

Det er ikke et krav at dokumenter som opprettes i etinglysing.no etter 02.01.20 må inneholde ny eiendomsbetegnelse. Validering ved opprettelse og innsending til tinglysing vil godta både utgåtte og nye matrikler i en overgangsfase på 90 dager. Etter 30.03.20 vil dokumenter med utgått betegnelse bli avvist både ved oppretting og tinglysing.

Det er derfor viktig at våre kunder, særlig de som bruker våre tjenester integrert, oppdaterer sine systemer med nye eiendomsbetegnelser i god tid før 30.03.20.

Slettinger og andre påtegninger.

I Kartverkets nye system, ble en ny type dokumentreferanse innført. Dokumentreferansen inneholder ikke lenger kommunenummer, men er byttet ut med embetenummer. Embetenummer er «kontornummeret» til de gamle sorenskriverembetene, og gir dokumenter entydig identifikasjon selv om kommuner slåes sammen.

Referansen for et tinglyst dokument er slik:

<år>/<dokumentnummer>-<rettsnummer>/<embetenummer>
Eksempel: 1987/28412-1/106

Etinglysing.no vil fortsatt støtte bruk av både gamle og nye kommunenummer etter reformen, men søket vil kunne gi flere treff. Vi vil også støtte embetenummer for å gi entydige treff. Det er derfor en fordel å ta i bruk ny dokumentreferanse med embetenummer, i egen dokumentportefølje. Ambita kan bistå med tilrettelegging. Ta kontakt ved behov.

Grunnboken er stengt – konsekvenser

Tinglysing av dokumenter stopper fra 27.desember frem til 2. januar 2020

Grunnboken vil bli stengt for oppdatering av endringer fra 27. desember kl. 20.00 til utløpet av 1. januar 2020. I denne perioden vil det ikke bli anledning til å tinglyse dokumenter. Dette gjelder både digitale dokumenter og papirdokumenter. Det åpnes ikke for tinglysing før 2. januar 2020.

Mottatte papirdokumenter 27. desember vil få prioirtet 27 desember kl. 21.00.

Mottatte papirdokumenter etter 27. desember vil få prioritet 2. januar 2020 kl. 21.00.

Dataene i grunnboken er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester i hele perioden, men med data fra frystidspunktet.

Matrikkelen er stengt – konsekvenser

Tinglysing av digitale skjøter som krever konsesjonsavklaring stopper fra 13. desember.

Matrikkelen vil bli stengt for oppdatering fra 13.12 kl. 18.00 til utløpet av 1. januar 2020. Det vil ikke bli registrert konsesjonsavklaringer i denne perioden. Dersom konsesjonsavklaring ikke allerede er registrert i matrikkelen, må dette gjøres på papir fra 16. desember og ut året. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i perioden. Dette vil få betydning for tinglysing av digitale skjøter som krever konsesjonsavklaring. Det vil være mulig å tinglyse skjøter som krever konsesjonavklaring i perioden, dersom begge deler sendes i papir i samme konvolutt til Kartverket.

etinglysing.no i oppdateringsperioden

etinglysing.no, Ambita sin tjeneste for elektronisk tinglysing, vil fungere som normalt i forhold til dokumentproduksjon og signering, men det er ikke mulig å sende dokumenter til tinglysing i perioden grunnboken er stengt for oppdatering. Forsøk på tinglysing i oppdateringsperioden vil gi feilmelding og brukerne må selv ta initiativ til å tinglyse dokumentene når grunnboken åpner igjen. I tillegg vil tinglysing av skjøter ha begrensninger som følge av stopp i oppdatering i Matrikkelen som nevnt over.