Spesialisten på eiendomsinformasjon

Ambita

Karttjenester

Ambita tilbyr mange ulike kart og karttjenester. Som forhandler for Kartverket kan Ambita levere alle kartdata og tjenester som Kartverket tilbyr. Spesielt har vi lagt til rette for rask og enkel levering av detaljerte kartdata og ortofoto gjennom Ambita Infoland. Dette er en markedsledende løsning som benyttes av arkitekter, utbyggere og rådgivende ingeniører over hele landet. Ambita Infoland har også funksjonalitet for bestilling av nabolister og eierlister kartet benyttes for å gjøre utvalg og visualisere de eiendommene man ønsker hjemmelsinformasjon for. Ambita tilbyr også løsninger der kart, flybilder og eiendomsinformasjon enkelt kan integreres i kundens egne løsninger.