Søk på nettsiden

Hva er servitutter?

Servitutter er bestemte rettigheter til bruk av en annens eiendom. Det vil si at for en bestemt eiendom kan det finnes avtaler om at en annen har bruksrett over eiendommen. Et eksempel på en servitutt er at naboen har rett til å kjøre over eiendommen din, eller parkere bilen sin på din eiendom.

En servitutt kan også gi eieren innskrenkede rettigheter til egen eiendom, ved å forby visse former for bruk. Det kan for eksempel handle om at eieren ikke får lov til å drive handel fra eiendommen eller bygge mer enn to etasjer. Før man skal kjøpe hus eller hytte er det alltid lurt å sjekke hvilke servitutter som følger med eiendommen.

I grunnboken kan man se hvilke heftelser som er tilknyttet en eiendom. Slike rettigheter tinglyses i grunnboken, og sikrer rettsvern.

Andre ord og begreper

Grunnboken

Grunnboken er statens offisielle register for tinglyste rettigheter rundt fast eiendom og borettslagsandeler ... (Les mer)

Tinglysing

Å tinglyse betyr at man registrerer en rettighet i grunnboken ... (Les mer)

Matrikkelen

Matrikkelen er statens offisielle eiendomsregister ... (Les mer)