Søk på nettsiden

Hva er matrikkelen?

Matrikkelen er statens offisielle eiendomsregister. Der finner du alt av teknisk informasjon om fast eiendom, som bygninger, boliger og adresser.

Registeret er sortert etter kommune, og har som formål å gi en klar oversikt over alle faste eiendommer, grenser og eiendomsforhold i Norge. Opplysningene i matrikkelen er nødvendige for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom.

Se den fullstendige listen over hvilke opplysninger som omfattes av Matrikkelen på Lovdata.

Andre begreper

Grunnboken

Tinglysing

Servitutter