Søk på nettsiden

Har du behov for informasjon fra matrikkelen?

Publisert 27.03.2019 av ambita

Del denne siden

Er du en eiendomsmegler som trenger å vite alt om en eiendom som skal selges? Er du en eiendomsutvikler som ønsker å få oversikt over tomta du skal utvikle en eiendom på? Er du en arkitekt som trenger å vite hvor tomtegrensene går? Er du en advokat som trenger å vite alle fakta om en eiendom? Er du en landmåler som trenger datainput i dine arbeidsverktøy? Fellesnevneren her er at de alle trenger informasjon fra Matrikkelen.

Det er mange av Norges befolkning som ikke vet hva Matrikkelen er. Matrikkel kommer fra det latinske ordet matricula som betyr register. Den eldste kjente virkelige matrikkel er engelske Domesday book som ble etablert i 1086 etter ordre fra Vilhelm Erobrerern. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Det er kommunene som fører Matrikkelen og Kartverket som har ansvar for og drifter dette registeret. Det er viktig å være klar over at det kan finnes feil og mangler i matrikkelen. Dette skyldes at den er etablert over lang tid, av mange ulike kommuner og med ulike tekniske hjelpemidler og faglige forutsetninger. Matrikkelen er ett av landets tre basisregistre, sammen med Enhetsregisteret og Det sentrale folkeregisteret. Data fra Matrikkelen brukes til mange ulike formål.

Med 30 års erfaring innenfor eiendomssegmentet har Ambita spesialisert seg på matrikkelinformasjon da mange kundegrupper har behov for ulik informasjon fra Matrikkelen. I Ambita har vi definert bruksområdene for matrikkelinformasjon inn i det vi kaller matrikkelrapport og matrikkelkart.

Matrikkelrapporten gir oversikt over all teknisk informasjon som er registrert på en eiendom på en oversiktlig måte. Matrikkelrapporten inneholder informasjon om matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse, areal (tomt og bygning), ikke tinglyste eierforhold, kulturminner, grunnforurensing, bygnings- og etasjeopplysninger.

Matrikkelkartet viser grensene til eiendommen slik de er registrert i matrikkelen. For hele eiendommen vises et oversiktskart med bygningskropper og andre kartdetaljer. For hver enkelt bygning vises bygningspunktet som er registrert i matrikkelen. Dersom bygningen finnes i SEFRAK-registeret (kulturminne) vises dette med et eget symbol og en fargekode som angir SEFRAK-status. For hver enkelt teig vises grenseforløpet med nummererte grensepunkter. Nøyaktigheten på grensepunktene/ grenselinjene er symbolisert med ulike farger på grenselinjene og arealet for teigen er angitt. En egen tabell viser UTM-koordinatene for de respektive grensepunktene. I tillegg vises blant annet lengden til neste grensepunkt, målemetode, nøyaktighet, type grunn merket er nedsatt i (hvis spesifisert) og grensepunkttype.

Bilde: Eksempel på informasjon i et matrikkelkart

I tillegg er matrikkelkartet utvidet med en koordinatfil som inneholder koordinatene til eiendomsgrensen fra matrikkelkartet til eiendommen i KOF-format. Dette er et format som blant annet landmålerne benytter for å lese data inn i instrumentene. Ved å benytte den digitale filen slipper man arbeidet med å taste koordinatene manuelt inn i instrumentene med de feilkilder det kan medføre.

Magnus Myhre, daglig leder i Asker oppmåling AS, bestiller jevnlig produktet “Matrikkelkart og koordinatfil” fra www.infoland.no. Produktet brukes ofte i forbindelse med oppmåling og oppsetting av private eneboliger og garasjer. Det brukes også i større prosjekter. Det er ofte 2-4 oppdrag om dagen, og det er eksempler med eneboliger med 4 til 40 punkter. Det er her det er en stor besparelse ved bruk av Infoland. 

Asker oppmåling AS mottar en PDF over området og en KOF fil fra Infoland. KOF filen brukes til å importere koordinatene til grensepunktene direkte i landmålingsinstrumentet. Fordi det er en enkel fil er det mulighet for å gjøre dette ute i felt. For litt mer avansert bruk går det an å ta filen inn i Autocad (Autodesk) eller andre CAD verktøy. Da kan boligen plasseres inn på tomten. 

Vi sparer tid og kan gjøre flere oppdrag. I tillegg til spart tid er KOF filen en sikkerhet i forhold til tastefeil. Tidligere har vi tastet koordinatene manuelt. Som følge av manuell inntasting må man gjøre etterkontroll og sikre rett inntasting. Det er ekstremt viktig at punktene er riktig. Ved feil i beregning snakker vi konsekvens i “millionklassen”. I verste fall må bygget rives og bygges på nytt. Da er det trygt å ha en god leverandør, sier Magnus Myhre.

Matrikkelen er altså en svært sentral datakilde for alle som har behov for eiendomsinformasjon.  Ambita tilbyr flere ulike produkter på www.infoland.no som gjør denne informasjonen lett tilgjengelig og forståelig.

Les forrige Les neste