Søk på nettsiden

Gammel grunnbok – et stykke norsk historie

Ambita Infoland er en gullgruve for slektsforskere og historieinteresserte. Her finner du den fullstendige historikken for eiendommer, med tinglysinger som har blitt slettet etter at grunnboken ble elektronisk.

Publisert 28.08.2015 av ambita

Del denne siden

Se bare på eksempelet under. I 1838 fikk Johan Hegelsteen tinglyst en rettighet om å lage gravplass for seg selv og sin familie på eiendommen sin. 17 år senere er det registrert et skjøte fra Cecilie Hegelsteen til to andre personer «med forbehold om gravplassen».

– Hvor vidt noen benyttet seg av gravplassen, kommer ikke frem av våre papirer, men historien ligger foreviget i Gammel Grunnbok, og er tilgjengelig for bestilling gjennom Ambita Infoland, sier Stig W. Seljeseth, administrerende direktør i Ambita.

Bilde_Gammel Grunnbok

Gammel grunnbok er en samling av skannede kopier av de gamle manuelle grunnboksarkene som ble ført i penn av norske domstoler. Etableringen av den elektroniske grunnboken for fast eiendom ble gjennomført i perioden 1.11.1988 -1.3.1993.

Alle tinglyste dokumenter som fremdeles var rettskraftige, ble overført til den elektroniske grunnboken. De andre ble utelatt, sier Stig W. Seljeseth.

Kan spesialbestilles

Alle grunnboksarkene i den manuelle grunnboken ble imidlertid scannet og samlet. Disse er nå tilgjengelig i tjenesten Gammel Grunnbok i Ambita Infoland.

– Grunnboksarkene viser status helt frem til den dagen domstolene startet med elektronisk grunnboksføring. Her får du innsyn i historiske dokumenter tilbake til de tidligst førte dokumenter i Grunnboken, forteller Stig W. Seljeseth.

De manuelle grunnboksarkene ble omskrevet i 1935, grunnet ny lov om tinglysing og dokumenter som var gyldige på dette tidspunkt fremgår av de skannede kopiene.

Dersom du ønsker en fullstendig oversikt over historikk på en eiendom, må kopi av Gammel Grunnbok bestilles gjennom Ambita Infoland.

Historisk grunnboksutskrift

Mens Gammel Grunnbok gir en fullstendig oversikt over historikk på en eiendom, er det også mulig å bestille en historisk grunnboksutskrift. Denne gir oversikt over alle tidligere tinglyste dokumenter på en eiendom eller borettsandel. Her får du også vite når dokumenter er blitt slettet.

Pantebokkopi

Det er også mulig å få tak i originalversjonen av dokumenter slik de er sendt tinglysingsmyndighetene. Disse fås ved å bestille pantebokkopi.

I dag kan pantebokkopi bestilles for fast eiendom. Pantebokkopi for borett vil bli tilbudt så snart tinglysingsmyndighetene har etablert tjeneste for dette.

Les forrige Les neste