Søk på nettsiden

Fremtidens meglervinnere tar i bruk maskinlæring

Publisert 12.06.2018 av ambita

Del denne siden

Det snakkes mye om digitalisering og automatisering som en driver for vekst i fremtiden. Hvorfor er det viktigere i dag enn noen gang og hva betyr det for deg som er megler?

Boligmarkedet i Norge har i flere år vært selgers marked med sterk prisvekst, høy etterspørsel og lavt tilbud. Denne trenden har nå snudd. Boligpriser faller i de fleste byene, flere boliger legges ut for salg og omsetningstiden øker. Hva betyr dette for megleren?

Meglerrollen under press

Det utdannes stadig flere meglere i Norge. Antall årsverk i bransjen øker raskere enn antall boligformidlinger. Det resulterer i færre formidlinger per megler og økt konkurranse med prispress. Utviklingen har betydelige implikasjoner for meglerrollen da de fleste i dag opererer med en provisjonsbasert lønn. Meglere er nødt til å selge flere boliger for å tjene en lønn de kan leve av samtidig som de må forholde seg til økende regulatoriske krav som ofte driver opp tidsbruk per oppdrag.

Det er kjent at eiendomsmeglere i Norge har blant de laveste snittprovisjonene i verden og disse er i kontinuerlig nedgang. Finanstilsynet opplyser om at snittvederlaget i prosent av formidlet verdi har falt hvert år siden 2011. Uansett mener forbrukere at meglertjenester er alt for dyre.

Nye vaner og flere valg

For å forstå denne ubalansen er det viktig å se på samfunnsutviklingen de siste årene. I Norge har vi verdens mest digitale befolkning. Nordmenn er raske til å ta nye tjenester i bruk og det gjør at våre vaner er i stadig endring. Lettere tilgang på informasjon og digitale tjenester gjør at forbrukere har flere valg og er mer prisbevisste. I tillegg opplever forbrukere meglertjenestene som relativt homogene. Dette resulterer i lav kundelojalitet og lavere betalingsvilje.

Utviklingen gjør at tradisjonelle verdikjeder endres og behovet for å kunne differensiere tvinges frem. Forbrukerens betalingsvilje ligger i å kunne få hjelp med å oppnå høyest mulig pris og dedikert personlig rådgiving, noe de ikke får gjennom bruk av digitale tjenester. Disrupsjonen er derfor primært drevet av kunden, ikke bransjen.

Fokus på å skape livets kundeopplevelse

Bransjens vinnere i fremtiden blir aktører som klarer å skifte fokus mot kunden samt omstille seg for å kunne tilby best mulig kundeopplevelse. Dette tvinger frem et behov for å effektivisere arbeidsprosesser. Hverdagen til eiendomsmeglere består fortsatt av flere repeterende, manuelle prosesser som er utsatt for menneskelige feil. I disse prosessene ligger et stort potensiale for gevinster gjennom automatisering. Et eksempel på en slik prosess er arbeidet i forbindelse med utforming av salgsoppgaver.

 Salgsoppgaver er kilde til konflikt

Megleren har ofte tilgang til over 150 sider med dokumentasjon som må leses i forbindelse med boligsalget. Megleren må så trekke ut all vesentlig informasjon og sammenstille dette til salgsoppgaven. Dette er tidskrevende og viktig arbeid som ofte gjøres parallelt med andre oppgaver i en travel meglerhverdag. For megleren er det viktig å sikre høyest mulig kvalitet i prospektet for å unngå konflikter i etterkant av salget. Det er ikke uvanlig at det oppstår uenighet mellom megler og kjøper knyttet til manglende eller feil opplysninger om boligen. Undersøkelsen utført av HELP viser at 1 av 4 boligkjøpere kontakter sitt forsikringsselskap fordi de er misfornøyde med boligkjøpet, og ønsker å konsultere en advokat.

 Algoritmer som muliggjør fremtidig vekst

Det siste året har Alva Technologies arbeidet med å effektivisere nettopp denne prosessen. Selskapet ønsket å del-automatisere prosessen for å redusere tidsbruk, øke kvalitet og standardisere innholdet i salgsoppgaver. Prosjektet resulterte i tjenesten ”Eddie” – en smart algoritme som klarer å lese, forstå og trekke ut vesentlige opplysninger i forbindelse med et boligsalg. Tjenesten er basert på maskinlæring og har derfor evnen til å lære å analysere forskjellige typer dokumenter slik at større deler av prosessen kan automatiseres etterhvert.

”Eddie” er utviklet i tett samarbeid med bransjen som har bidratt med både kunnskap og testing helt fra starten, og med god hjelp fra Ambita som er både deleier og dataleverandør til Alva Technologies. I dag brukes ”Eddie” av meglere for å spare tid og sikre at alt vesentlig er tatt med i salgsoppgaven. Brukerne opplever betydelige tidsbesparelser og dette muliggjør sterkere fokus på kundepleie. Vi har gode indikasjoner på at bruk av maskinlæring i eiendomsbransjen skaper trygghet og økt kvalitet for flere parter, det blir mindre feil og færre tvister. Tjenesten brukes også av eiendomsmeglingsstudenter slik at de kan få erfaring med å lage gode salgsoppgaver før de skal ut i praksis.

Bruk av teknologi for å effektivisere, redusere risiko og øke kvalitet er en skalerbar måte å bygge et konkurransefortrinn på for meglerforetakene. En ting er helt klart, fremover handler det om å følge kunden, ikke konkurrentene.

Skrevet av Julija Pauriene, Co-fonder av Alva Technologies for Eiendomsmegleren nr. 06-2017 / Årgang 79 (Norges Eiendomsmeglerforbund)

Les forrige Les neste