Søk på nettsiden

Fersk rapport om boligmarkedet

Publisert 08.11.2019 av ambita

Del denne siden

Denne rapporten dokumenterer kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere og antall sekundærboliger i Q3 2019.

Rapporten som er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita, viser blant annet:

  • hvor mange førstegangskjøpere det er
  • om de blir flere eller færre
  • om de blir eldre eller yngre
  • hva slags boligtyper de kjøper
  • regionale forskjeller

Og i for hold til sekundærboliger:

  • beholdningen av sekundærboliger
  • andelen sekundærboligene utgjør av samlet boligmasse
  • hva slags boliger som benyttes som sekundærbolig
  • regionale forskjeller ned til bydelsnivå for de fem største byene

LAST NED RAPPORT – Førstegangskjøpere og sekundærboliger 2019 Q3

Økning i antall førstegangskjøpere

I 2017 kom boliglånsforskriften, som ved å stille særskilte krav til blant annet egenkapital og inntekt i første omgang bidro til å begrense førstegangskjøpernes handlingsrom. En klar prisnedgang gjennom 2017 kan ha bidratt til at mange ble sittende på gjerdet. Utover i 2018 stabiliserte boligmarkedet seg igjen og syntes etter hvert å være rimelig godt balansert.

Antallet førstegangskjøpere økte klart, særlig mot slutten av året. Denne utviklingen fortsatte inn i 2019, og 3. kvartal i år var det sterkeste tredjekvartalet siden 2010. Boliglånsforskriften bidrar nå til å dempe boligprisene, som gjør det enklere å etablere seg i boligmarkedet, selv om kravene til inntekt og egenkapital utgjør effektive begrensninger for en del. Med utsikter til meget moderat boligprisvekst framover, er det duket for en videre økning i antall førstegangskjøpere framover.

Antallet sekundærboliger øker i Oslo

Både i antall og målt som andel av totale boliger falt sekundærboliger fra 2014 til 2016 da den norske økonomien var i en oljedrevet konjunkturnedgang, for deretter å øke igjen fra 2017 i tråd med at økonomien gikk inn i en ny konjunkturoppgang. Denne utviklingen fortsatte gjennom 2018 og hittil i 2019. I 3. kvartal 2019 var sekundærboligandelen i Oslo 17,5 prosent.

LAST NED RAPPORT – Se utviklingen for hele landet i rapporten

Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse basert på tall fra Ambita.

Les forrige Les neste