Søk på nettsiden

Signering med BankID

Del denne siden

 

På etinglysing.no brukes tradisjonell BankID, og til dette trenger du kodebrikke eller kodekort utstedt av banken din. Du kan også bruke BankID på mobil som kodebrikke eller kodegeneratorapp.

 

Steg-for-steg-guide

 

Autentisering

Skriv inn hele fødselsnummeret ditt og gå videre.

Tast inn koden fra kodebrikken eller følg dialogen på mobilen

 

 

Deretter: Skriv inn personlig passord

Du er nå autentisert

 

Signeringsoppdraget

Du vil komme til side som gir oversikt over dokumenter som skal signeres, og informasjon om hvem som ber om signaturen. Du kan lese dokumentene på forhånd eller starte med å klikke på “Signer”.

 

Les og velg ”Innholdet er forstått og jeg er klar til å signere” og ”Neste”

 

Velg signeringsmetode

Ofte er BankID på mobil vist (dersom du har benyttet denne før).

 

Alternative signeringsmetoder:

Ved valg av ”Velg annen BankID»:

 

Ingen alternativer metoder (”Velg annen BankID” finnes ikke i dialogen)

Dersom ingen valg er tilgjengelig blir du bedt om engangskode, som indikerer at det kun er vanlig BankID som er tilgjengelig, og BankID på mobil ikke er tilgjengelig.
Ta kontakt med banken for å ordnet opp i dette

Her mangler valget “Velg annen BankID”

Signer da med BankID på mobil

Velg ”Gå videre”, og følg instruksjonene på mobilen

 

Du får så bekreftelse på at signering er utført

 

Etterpå vil du se at dokumentet er signert, og jobben er utført!

 

 

Ofte stilte spørsmål

Jeg er usikker på om min BankID på mobil kan brukes som kodebrikke

Test om din BankID på mobil fungerer som kodebrikke ved pålogging her.

Dersom den ikke kan brukes som kodebrikke, ta kontakt med banken som har utstedt din BankID for å få hjelp til å sette opp BankID på mobil.

Jeg får ikke signert dokumentet

For å signere dokumenter kreves det at man har avtale med banken om vanlig BankID. Til dette trenger du kodebrikke og kodekort, eller bruk BankID på mobil som kodebrikke. BankID krever også at du oppgir personlig passord.

Oppstår det problemer, ta kontakt med banken som har utstedt din BankID.

 

Jeg får ikke mulighet til å velge BankID på mobil

«Velg annen BankID» finnes ikke i dialogen, bare bilde med «Engangspassord»

Valg av BankID på mobil gjøres kun i de tilfeller det brukes istedenfor kodebrikke. Har du ikke BankID på mobil som kodebrikke, ta kontakt med banken som har utstedt din BankID.

Jeg får kun opp innfylling av engangskode

Da har du ikke annen metode tilgjengelig enn den tradisjonelle BankID. Bruk derfor kodebrikke eller kodekort utstedt av banken din. Etterfulgt av personlig passord.

Ta kontakt med banken din for å sette opp BankID på mobil som kodebrikke, eller benytt kodebrikken dersom du har den.

Jeg får opp forslaget «velg annen BankID»

Trykker du her kan du velge annen metode for pålogging. Du kan velge bank for kodebrikke, eller BankID på mobil som kodebrikke.

Dersom “BankID på mobil” ikke vises som en metode, ta kontakt med banken din for å få satt opp mobil som kodebrikke.

Jeg får ikke opp forslaget «velge annen BankID»

Da har du kun mulighet for innlogging med tradisjonell BankID.

Dersom “BankID på mobil” ikke vises som en metode, ta kontakt med banken din for å få satt opp mobil som kodebrikke.

Jeg får problemer med min BankID på mobil i e-signeringsløsningen

For å logge inn eller signere et dokument må du bruke tradisjonell BankID. BankID på mobil brukes kun som kodebrikke.

Test om din BankID på mobil fungerer som kodebrikke ved pålogging her. (bankid.no)

For at du skal kunne signere med mobilen som kodebrikke, må dette være satt opp riktig i banken. Ta kontakt med banken som har utstedt din BankID på mobil for å sette den opp som kodebrikke.

Jeg har valgt BankID på mobil, men får fortsatt spørsmål om personlig kode

For å logge inn eller signere et dokument må du bruke tradisjonell BankID. Dette skjer automatisk, men du kan tilpasse valg av kodebrikke. BankID på mobil brukes i dette tilfellet kun som kodebrikke. Det betyr at passord må skrives inn i alle tilfeller, om du bruker mobil eller kodebrikke.