Søk på nettsiden

Signering med BankID på mobil

Del denne siden

Har du utfordringer med signering med BankID på mobil på esignering.no?
Vi tilbyr signering med BankID, men det er foreløpig noen begrensninger i forhold til hvilke type dokumenter som kan signeres med BankID på mobil.

 

Begrensning

En av utfordringene med BankID er at nesten alle oppgaver løses med BankID på mobil, men ikke alle.

For dokumenter som skal tinglyses er det fremdeles kun to muligheter:

  • Signere med “Tradisjonell BankID (brikke med engangskode og passord)
  • Signere med “BankID på mobil som kodebrikke” (BIMOTP)

NB! Det er altså ikke tilstrekkelig med kun BankID på mobil (BIM), du trenger å ha muligheten til å benytte mobilen som kodebrikke.

 

Ulike typer BankID

BankID tilbyr ulike produkter. Her er en oversikt over de vanligste:

Banklagret BankID
Dette er den tradisjonelle BankID’en, med kodebrikke, kodekort eller lignende. Denne krever personlig passord og engangspassord fra brukeren.

BankID på mobil (BIM)
Denne BankID’en ligger i mobilen og benytter telefonnummer og fødselsdato for å starte en dialog på mobilen for å fullføre pålogging/signering. Denne typen har begrensninger på hva og hvor mye innhold som kan signeres. Signering, og lesing av selve dokumentet vil foregå på mobiltelefonens skjerm.

BankID på mobil som kodebrikke (BIMOTP)
Dette er en hybridløsning der BankID på mobil benyttes som kodebrikke til en bakenforliggende Banklagret BankID. På denne måten kan kunden forholde seg til en metode uavhengig av innholdet som skal signeres. Signering og lesing av dokumentet foregår på en datamaskin. Mobilen er kun brukt som kodebrikke i signeringsprosessen.
BIMOTP er forkortelse for “BankID på mobil – One Time Password (Engangskode)”

Les mer på bankid.no:

 

Typiske problemer

“Jeg får ikke mulighet til å benytte BankID på mobil”

“Jeg får kun opp spørsmål om engangskode”

“Jeg får ikke tilbudet “Velg annen BankID””

Under er en liste med sjekker du kan gjøre for å løse problemet. I tilfelle testene feiler, må du ta kontakt med banken som leverer BankID til deg for å få ryddet opp i problemet, men kanskje finner du også informasjon her som gjør prosessen lettere.

 

Sjekk din BankID

Les gjennom testene for å identifisere ditt problem:

Sjekk om din “BankID på mobil” fungerer

Passer til utsagn: “Jeg er usikker på om min BankID på mobil fungerer”

Sjekk om din bank støtter BankID på mobil som kodebrikke (BIMOTP)

Passer til utsagn: “Jeg er usikker på om min Bank støtter BankID på mobil som kodebrikke”

Sjekk om “BankID på mobil” fungerer som kodebrikke til din tradisjonelle BankID

Passer til utsagn: “Jeg har BankID på mobil som jeg benytter regelmessig, men får problemer på esignering.no”

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2011.20.12.png

Skriv inn fødselsnummer og klikk “Enter”

 

Velg BankID. Ofte er «BankID på mobil» valgt…

 

Alternativ flyt 1: “Velg annen BankID” finnes ikke i dialogen, bare bilde med “Engangspassord”

«Velg annen BankID» finnes ikke i dialogen, bare bilde med «Engangspassord»

Konklusjon: Ta kontakt med banken din for å sette opp BankID på mobil som kodebrikke, eller benytt kodebrikken dersom du har den.

 

Alternativ flyt 2: Engangskode vises, men “Velg annen BankID” er tilgjengelig

Klikk “Velg annen BankID”

Konklusjon: Dersom “BankID på mobil” ikke vises som en metode, ta kontakt med banken din for å få satt opp mobil som kodebrikke.

 

 

Videre vil prosessen for pålogging og signering fungere slik:

Autentisering med BankID på mobil

Når pålogging og problemer med BankID på mobil er avklart, kan du benytte denne veiviseren til å logge på og signere de relevante dokumentene.

Først: Følg dialogen på mobilen

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.25.31.png

 

Deretter: Skriv inn personlig passord (dette er ofte det samme som du må oppgi på mobilen):

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.24.01.png

Du er nå autentisert

Signeringsoppdraget

Du vil komme til side som gir oversikt over dokumenter som skal signeres, og informasjon om hvem som ber om signaturen. Dokumentene kan lese på forhånd eller starte med å klikke på “Signer”

 

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.24.37.png

Les dokumenet

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.24.58.png

Les og velg ”Innholdet er forstått og jeg er klar til å signere” og ”Neste”

 

 

Velg signeringsmetode

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.25.07.png

Ofte er BankID på mobil vist (dersom du har benyttet denne før.

Alternative signeringsmetoder:

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.25.15.png

Ved valg av ”Velg annen BankID”

Ingen alternativer metoder (”Velg annen BankID” finnes ikke i dialogen)

Det samme gjelder for signering som for autentisering. Dersom ingen valg er tilgjengelig blir du bedt om engangskode, som indikerer at det kun er vanlig BankID som er tilgjengelig, og BankID på mobil ikke er en tilgjengelig.
Ta kontakt med banken for å ordnet opp i dette

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2011.08.11.png

Mangler valget “Velg annen BankID”

Signer med BankID på mobil

Velg ”Gå videre”, og følg instruksjonene på mobilen.

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.25.31.png

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.25.56.png

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.26.01.png

Etterpå vil du se at dokumentet er signert, og jobben er utført!