Søk på nettsiden

Hvordan koble Elektronisk Eiendomsoppgjør med AFPANT

Del denne siden

Ambita tilbyr Elektronisk Eiendomsoppgjør for digital samhandling mellom alle banker og meglere.
For å kunne samhandle med virksomheter gjennom AFPANT må det delegeres en rettighet fra virksomheten til Ambita. AFPANT, også kalt Digital Samhandling Ved Eiendomshandel, er levert av Kartverket og tilbyr løsninger for samhandling gjennom Altinn Formidlingstjenesten.

Delegering av rettigheter gjøres på Altinn, som forklart i steg 2 nedenfor.

Slik etableres tilgangen:

1. Bli med i AFPant-kanalen

Ta kontakt med Ambita. Vi vil videreformidle påkrevd informasjon til Kartverket for å komme i gang.
Dette er viktig for at steg 2 skal bli velykket.

2. Delegere rettigheter til Ambita

Slik delegeres rettigheter til Ambita for å kunne kommunisere på vegne av virksomheten gjennom AFPANT (i Altinn)

1. Logg på altinn
Finn ut hvem i din virksomhet som har fullmakt til å delegere rettigheter i Altinn.
Velg “Profil” fra menyen øverst på siden.

 

2. Velg “Andre med rettigheter til virksomheten”


(Din organisasjon sitt navn og organisasjonsnummer vil fremgå i stedet for “Kunde AS”)

 

3. Velg “Legg til person eller virksomhet”

 

4. Velg “Ekstern virksomhet”, legg til Ambita (945811714) og minimum “AMBI” i navn og klikk Neste

 

 5. Søk frem tjenesten

Tjenesten heter “Digital samhandling ved eiendomshandel” og søkes enklest frem med kode 4752.
Velg “Digital samhandling ved eiendomshandel” for å komme videre.

 

NB! For at løsningen skal fungere, må både “Kun lese” og “Fylle ut” velges.

 

Deretter velg “Gi rettigheter”.

 

Deretter får du kvittering på tildelt rettighet. Klikk “Ferdig”

 

Nå vil virksomheten kunne kommunisere med alle aktører uavhengig av om de benytter AFPANT eller Ambita Elektronisk Eiendomsoppgjør for samhandling!