Søk på nettsiden

Hva koster Infoland?

Hva koster det å ha tilgang til Infoland for bedrifter?

Del denne siden

Et administrasjonsgebyr på NOK 600,- faktureres én gang pr. år, første gang ved avtaleinngåelse og senere hver januar hvert år.

For avtaler som er inngått mellom 1. januar og 30. juni, faktureres fullt administrasjonsgebyr første år. For avtaler inngått i perioden 1. juli – 31. desember faktureres halvt administrasjonsgebyr første år.

For Infoland produkter (f.eks kommunalinformasjon) og Eiendomsregisteret, betaler du etter hvor mye du har brukt tilgangen.  Du blir derfor fakturert etterskuddsvis én gang per måned for de bestillinger/søk man har foretatt. Du får ingen kostnader utover dette. Tilgang til Norges Eiendommer er på en annen side en abonnementsløsning. Du blir derfor fakturert en fast årlig abonnementspris. Man kan da benytte produktet så mye man ønsker internt i bedriften uten å bli ekstra belastet.