Søk på nettsiden

Tilbake

Konferanse: Sak & Portal 2021

Ambita og Sikri inviterer til årets store konferanse for offentlig sektor! 

Arrangør
Sikri

Fra: 21.11.2021 Kl. 14:00
Til: 23.11.2021 Kl. 14:00

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

2020 og 2021 er år vi kan se tilbake på der det skjedde store endringer for oss alle.
Ikke bare i Norge, men hele verden.  

Flere av endringene var litt vonde for oss alle samtidig som andre bidro til at samfunnet på veldig kort tid, nesten i felleskap, gjorde et «digitalt hopp» i positiv retning. I dag er det en selvfølge at vi møtes elektronisk på video enten via PC, iPad eller telefon. Det å jobbe i prosjekter i samhandlingsrom har blitt den nye normalen.

Når vi alle hopper på en gang er det fort å glemme noe. Det siste året har brudd på sikkerhet, dataangrep, brudd på anskaffelser vært ting som har preget mediebildet. I krisen var det flere som snudde seg rundt, «krise anskaffet» løsninger der GDPR og personvern plutselig ikke var ivaretatt.

Under året konferanse ønsker vi å rette søkelys på hvordan vi kan benytte eksisterende og ny teknologi i kombinasjon med metodikk for å lage bedre tjenester.  

AI og RPA har de siste årene vært populære begreper som kan hjelpe oss til å jobbe smartere, men spørsmålet er har vi vurdert hva det faktisk innebærer? Kan det være etiske dilemmaer vi står overfor om vi kun vurderer det ut fra et teknisk og resultatmessig ståsted?  

Gjennom våre dager sammen tar vi oss tid til å se på helheten. Hvordan bygge gode tjenester, hva skjedde faktisk de siste to årene og samtidig sette lys på både etiske og sikkerhetsmessige aspekter rundt bruk at teknologien.  

Et utrykk sier kunnskap = makt! Kan vi ut fra det si at riktig bruk av arkiv, dokumenter, informasjon og data i kombinasjon med riktig bruk av teknologi, vil man få makt? 

Vi gleder oss til en spennende konferanse med tid til refleksjon og fokus på tjenester og våre løsninger.  

Del denne siden