Søk på nettsiden

Ambita med nye løsninger som forenkler tinglysingen

Ambita har lansert en ny løsning som tilrettelegger for en enklere tinglysingsprosess mellom banker og meglerhus. Norge er langt fremme med digitalisering og samhandlingsløsninger i eiendomsmarkedet, og dette er et nytt skritt i digitalisering av bolighandelen.

Publisert 19.09.2017 av ambita

Del denne siden

I tett samarbeid med SpareBank 1, EiendomsMegler 1 og EVRY har Ambita levert en løsning som muliggjør tinglysing på sekunder. Ambita har en sentral rolle som systemutvikler og tjenesteleverandør i tinglysingsprosessen mellom bank, megler og offentlig forvaltning. Nylig ble den første skjøtepakken tinglyst gjennom Ambitas system. Det betyr enklere og raskere tinglysing for de involverte parter.

Bedre samhandlingsløsninger mellom banker og meglerhus

Tidligere i år fikk Norge et nytt tinglysingssystem som åpner opp for nye samhandlingsmuligheter mellom aktørene involvert i tinglysing. Det nye systemet krever at bransjeaktørene samarbeider om prosessflyten inn mot det nye systemet.

“Tinglysing av skjøtepakker er en løsning som mange har ønsket seg. Løsningen gjør tinglysingen ekstra rask og delvis automatisert for de som tar den i bruk. Ambita kan snart tilby løsninger for et digitalt eiendomsoppgjør, og digitale skjøtepakker er et viktig skritt på veien,” sier Stig W. Seljeseth, adm. dir. i Ambita.

Enklere tinglysing

Ved digital tinglysing av skjøtepakker vil pantedokumentet fra boligkjøpers bank sendes til tinglysing sammen med skjøtet fra eiendomsmegleren. Ambitas løsninger gjør det enkelt for banken å sende pantedokumentet til eiendomsmegler og deretter for megleren å informere banken om status på tinglysingen. Dette vil si at hele prosessen hos de involverte partene har blitt forenklet, og at aktørene i praksis kan tinglyse på sekundet.

Nye løsninger under utvikling

“Den nye løsningen for tinglysing av skjøtepakker legger grunnlaget for en lang rekke tjenester som tillater banker og eiendomsmeglere å utveksle nyttig informasjon i forbindelse med boligkjøp. Fremover vil vi fortsette å utvikle tjenester som forenkler samhandlingen, blant annet løsninger knyttet til budvalidering og finansieringsbevis,” avslutter Seljeseth.

————————–

Ambita er et norsk teknologiselskap spesialisert på eiendomsinformasjon. Selskapet utvikler markedsledende løsninger og informasjonstjenester basert på eiendomsdata. Ambita står blant annet bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, Infoland, og løsninger for elektronisk tinglysing. Ambita står også bak Boligmappa.no og Alva Technologies.

Les forrige Les neste

Har du noen spørsmål?

Stig W. Seljeseth

CEO

900 55 352
sws@ambita.com