Søk på nettsiden

Eiendomsmeglerbransjen effektiviseres

Publisert 14.11.2016 av ambita

Del denne siden

Eiendomsmeglerbransjen digitaliseres stadig mer. Benytter du deg av alle mulighetene for mest mulig effektive arbeidsprosesser?

Meglere er ofte presset på tid, men digitale løsninger kan bidra til å gjøre hverdagen enklere. En god, elektronisk dokumentflyt vil kunne spare deg for mye tid og kostnader, og dermed bidra til mer effektive arbeidsprosesser.

Elektronisk tinglysing er en mulighet stadig flere benytter seg av. Å tinglyse elektronisk betyr at hele tinglysingsprosessen mot myndigheten går digitalt – fra opprettelse av dokumentene, til signering og innsending av dokumenter. Ambita har utviklet en løsning for elektronisk tinglysing som kvalitetssikrer dokumentene før oversendelse til Kartverket. Denne validiseringsmekanismen medfører at feilmarginen er så å si ikke-eksisterende. Og hva er vel mer tidsbesparende enn å redusere risikoen for å gjøre feil i første omgang?

 

Samlet innsending fra 2017

I 2017 kommer flere nye og spennende muligheter for alle som arbeider med tinglysing. Nye lovendringer vil gjøre dokumentflyten rundt et eiendomsoppgjør enda enklere. Nye løsninger fra Ambita vil gjøre det mulig å foreta en samlet innsending av elektroniske skjøter og pantedokumenter til tinglysingen. Samtidig vil elektroniske pantedokumenter få prioritet fra det klokkeslett de blir mottatt hos tinglysingsmyndigheten.

Dette betyr at du kan sende inn elektronisk skjøte og elektronisk pantedokument i én og samme innsending. Kjøper og selger kan signere elektronisk på skjøte og pantedokument, og vitnepåtegning er ikke lenger nødvendig.

 

Norge i det digitale førersetet

Ambitas tjenester for elektronisk tinglysing og dokumenthåndtering har allerede plassert Norge i det digitale førersetet i Europa, og nesten samtlige banker i Norge bruker allerede disse løsningene.

I fremtiden vil meglere og banker kunne dele elektroniske dokumenter seg imellom. Slik vil du til enhver tid ha god oversikt over oppgjørsdelen av en eiendomshandel.

For deg som er megler, vil et eiendomsoppgjør gå raskere med Ambitas tjenester. Samtidig vil også kjøper og selger av eiendommen oppleve at prosessen blir vesentlig mer effektiv.

 

– Sparer oss for store kostnader

Eiendomsmegler Krogsveen Oppgjør har allerede tinglyst og slettet elektroniske pantedokumenter med urådighet en god stund.

– Dette sparer oss for store kostnader. Løsningen er ikke minst arbeidsbesparende på mange interne arbeidsprosesser, samtidig som det går raskere å utføre oppgaven, sier Tone Sørfjord, Oppgjørssjef i Eiendomsmegler Krogsveen.  De er blant dem som i dag forbereder seg på de nye mulighetene for elektronisk dokumentflyt.

– Vi ser frem til at vi kan tinglyse alle dokumenter elektronisk, og ser at dette vil medføre at kundene får oppgjør enda raskere enn i dag. Dette vil effektivisere våre prosesser ytterligere.

 

Klikk her for å lese mer om elektronisk dokumentflyt

 

Ambita leverer tjenester og systemer med basis i eiendoms- og kartinformasjon. Selskapet  har over 30 års erfaring med bearbeiding og formidling av eiendomsinformasjon til næringslivet og privatmarkedet

Les forrige Les neste

Relaterte artikler

Bli kunde

i dag

24 13 35 50

ring oss

Skriv

til oss