Søk på nettsiden

Digitale byggesøknader i vekst

Publisert 22.04.2020 av Marit Lund

Del denne siden

Byggesøknaden er en av de store digitale nyhetene innen byggenæringen siste året. Ambita rapporterer solid vekst i digitale byggesøknader siste kvartal. Tjenesten vil erstatte DiBK sin ByggSøk-løsning når den stenger 1. oktober 2020.

Byggesøknaden tas i bruk av profesjonelle aktører som regelmessig sender inn søknader til offentlig etat. Arkitekter, eiendomsutviklere og andre innen byggenæringen viser stor interesse for løsningen som forenkler store deler av byggesøknadsprosessen.

Byggesøknaden er en webbasert søknadsløsning der ansvarlig søker håndter sine byggesøknader digitalt ett sted. Løsningen gjør det enklere å fylle ut byggesøknader, og man får god veiledning gjennom hele søknadsprosessen. Brukerne får også se løpende status på prosjektene og kan følge prosjektet gjennom hele løpet fra planlegging og datainnsamling til nabovarslinger og søknadsinnsending. Innsender får dessuten kvalitetssikret at søknaden fylles ut korrekt og at søknaden inneholder all nødvendig informasjon som kommunen trenger til saksbehandlingen.

– Tilbakemeldingene fra bransjen har vært svært positive, forklarer Dag Øyvind Lien i Ambita.

– Løsningen er under kontinuerlig utvikling, og de siste månedene har det kommet mange spennende nyheter som brukerne våre har fått glede av, fortsetter han. Antall brukere av Byggesøknaden har vokst med 50% bare siste måned.

NYE FUNKSJONER OG SISTE NYTT FRA LØSNINGEN

  •  Nabovarsling og kommunikasjon mot Altinn

Byggesøknaden har egen innbygd modul for nabovarsling. Det gjør at du får full oversikt over alle eiere på nabotomter inne i løsningen. Når du sender nabovarsel til valgte naboer får du automatisk kvittering og dokumentasjon på nabovarslet inne i Byggesøknaden. Du får også melding når naboer gir tilbakemeldinger i Altinn, og du får beskjed når alle har kvittert for mottatt nabovarsel. Alle kommentarer er naturligvis automatisk tilgjengelig digitalt i skjema for Ramme- og Ettrinns-søknad.

  • Bedre prosjektstyring

Byggesøknaden har fått ny og bedre oversikt over prosjekter. Nå kan du enkelt filtrere og finne dine prosjekter. Du kan også åpne og se prosjekter som dine kollegaer har opprettet, samt overføre prosjekter til en annen i din organisasjon.

  • Bedre informasjonsflyt

Vi har forbedret kundeopplevelsen ytterligere, og informasjonen gjenbrukes mellom nabovarsel og søknader, slik at du sparer tid. Som ansvarlig søker vil du se at informasjon om byggested og dokumenter som kvitteringer og tegninger automatiske legges inn i søknadene.

  • Mulighet for søknad om endring av tiltak

Vi kan som første tilbyder av søknadsløsning også tilby «Søknad om endring av tiltak» i løsningen vår. Denne finner du under “søknader” i menyen. Tjenesten ble godkjent av DiBK 25. mars 2020.

  • Ny prismodell

Vi har fjernet lisenskostnaden på tjenesten. Det betyr at det er gratis å opprette et kundeforhold og etablere prosjekter. Kostnadene knyttes selve innsending av søknadene, og er basert på en stykkpris-modell. Du betaler altså kun for antall innsendte søknader eller nabovarslinger. 

Se prisoversikt her. 

Hvem står bak løsningen?

Løsningen utvikles av Ambita og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), og støttes av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Tjenesten er integrert mot Altinn og ID porten, og vil være en fullverdig løsning for bedriftsmarkedet når dagens Byggsøk-løsning stenger den 1. oktober 2020.

Les mer om de nye tjenestene for digitale byggesøknader på DIBK sine nettsider her.

For mer informasjon, ta kontakt med Dag Øyvind Lien, e-post dol@ambita.com i Ambita eller Tor Olav Almås Tor Olav Tor.Olav.Almas@norconsult.com i NoIS.

Du kan også delta på vårt neste webinar om digitale byggesøknader.

Les forrige Les neste