Søk på nettsiden

ByggSøk stenges 1. oktober og erstattes av nye søknadsløsninger

Publisert 01.10.2020 av ambita

Del denne siden

Fra 1. oktober vil ikke dagens ByggSøk-løsning ta imot nye søknader som sendes inn til kommunen. Alle brukere av ByggSøk må derfor gå over til ny søknadsløsning.

Vår løsing Byggesøknaden.no er forberedt på dette og tilbyr import av data fra prosjekter lagret i ByggSøk. Alle eksisterende prosjekter som ligger i ByggSøk vil være tilgjengelig frem til 31. desember 2021. Ansvarlig søker har derfor god tid til å flytte sine prosjekter over på ny løsning. Med Byggesøknaden får du en smidig overføring av alle data knyttet til prosjektene.

Hvordan fungerer de nye løsningene?

Vi får mange spørsmål fra markedet om hvordan de nye løsningene fungerer i overgangsfasen og generelt. Nedenfor er mer informasjon om bruk av Byggesøknaden.

Allerede påbegynt prosjekt i Byggsøk – hva gjør jeg?

Har du sendt ramme- eller ettrinnssøknad fra ByggSøk så kan du fortsette søknadsløpet i Byggesøknaden slik:

  •  Eksporter søknad fra ByggSøk
  • Les inn skjema for Igangsettingstillatelse, Midlertidig brukstillatelse eller Ferdigattest
  • Gjennomføringsplanen følger selvsagt med
  • Nytt prosjekt opprettes automatisk i Byggesøknaden

Chat og Q&A i løsningen

Våre erfaringer fra kundestøtte og Chat-tjeneste er samlet og lagt inn som en erfaringsdatabase i løsningen. For deg som bruker får du nå tilgang til denne gjennom menyen i løsningen etter at du er logget inn. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Profesjonell løsning for nabovarsling

Byggesøknadens funksjon for nabolister er den mest funksjonelle og smidige løsningen for ansvarlig søker sammenlignet med alle andre søknadsløsninger. Ny funksjonalitet gir deg mulighet til å søke opp en varslingsliste på nærliggende eiendommer. Varslingslisten viser en samlet oversikt over alle eiere som varsles som berørte parter i prosjektet.

Fagkontroll av søknader

Byggesøknaden tilbyr som eneste løsning en integrert sidemannskontroll eller fagkontroll. Vi har nå utvidet dette til også å gjelde kontroll av ramme- og ettrinnssøknader. Når du som ansvarlig søker har fylt ut en søknad, kan du sende den til en kollaga for gjennomgang og kontroll. Din kollega får varsel per e-post og vil kunne avlegge kontroll og gi kommentarer inne i løsningen.

Gratis oppstart

Det er gratis å opprette en kundekonto i Byggesøknaden. På den måten kan du teste løsningen og komme i gang. Du kan opprette prosjekter, søke informasjon og administrere søknadene dine. Byggesøknaden er basert på en stykkpris modell, og du betaler kun ved faktisk innsendte søknader. Se prismodell her.

Se film fra løsningen

Les forrige Les neste