Søk på nettsiden

Toril Nag

Styreleder

Styrets leder siden 2015. Toril er utdannet siv. ing. i Computer Science fra University of Strathcly­de i Storbritannia. Hun har toppledererfaring fra ulike teknologivirk­somheter og fra bank/ finans og er medlem av det regjeringsoppnevnte Digitaliseringsrådet. Hun har bred erfaring fra styrearbeid, og er bl.a. styreleder i Altibox AS og styremedlem i Bane Nor.

LinkedIn