Søk på nettsiden

Anny M. Bratterud

Direktør for HR

Anny er utdannet fra BI innen HR Management og jobber med endringsledelse, strategisk ledelse og medarbeiderutvikling. Hun ble ansatt i 2006, og har hatt flere forskjellige roller i selskapet frem til hun ble HR-direktør i 2011.

+47 957 53 934
amb@ambita.com
LinkedIn