Søk på nettsiden

Åse Nonås

Ansatt representant

Åse er senior utvikler ansatt i Ambita fra 2006. Hun har sin utdannelse fra matematikk og informasjonsteknologi fra høgskolen i Kristiansand og Molde. Åse har bred kunnskap om eiendomsinformasjon og geografiske data, og har hatt en sentral rolle i viktige utviklingsprosjekter for Ambita. I dag har hun ansvar for oppbygging av datavarehus som gir økt innsikt i eiendomsmarkedet. Åse har vært tillitsvalgt i Ambita i tre år for fagforeningen Parat. Før hun kom til Ambita jobbet hun for Universitetsbilioteket i Bergen med utvikling av nytt felles biblioteksystem for høgskoler og universitet i Norge, BIBSYS. Hun har også jobbet hos Telenor Fou, senere EDB Business Partner og Accenture. I disse årene jobbet hun med å automatisere/digitalisere kundeprosesser.