Spesialisten på eiendomsinformasjon

Ambita

Årsrapporter

Ambita AS er en ledende kunnskapsbedrift innen eiendomsinformasjon, offentlige registre, databasehåndtering og IT. Som spesialist på eiendomsinformasjon, bidrar vi til å gjøre eiendomsmarkedet enklere og tryggere.

Fra 1. januar 2014 har ikke selskapet lenger noen forskriftsfestet distribusjonsplikt, og selskapet er fra samme dato i full konkurranse på alle virksomhetsområder.

Med et sterkt konsulent- og utviklermiljø har vi både den tekniske og forretningsmessige innsikten som skal til. Med en bakgrunn på over 25 års erfaring tilbyr vi en komplett leveranse av beslutningsverktøy.

”Vi er nysgjerrige. Vi jobber sammen. Vi gjør det nyttig. Fordi mulighetene er uendelige!”

Last ned en komplett PDF versjon av Ambitas årsrapport for 2015.

Last ned en komplett PDF versjon av Ambitas årsrapport for 2014.

Last ned en komplett PDF versjon av Ambitas årsrapport for 2013.

Dersom du ønsker å få tilsendt en trykt versjon, vennligst send en e-post til vår kundeserviceavdeling. Der vil du også få hjelp dersom du ønsker tilsendt årsrapport fra tidligere år.