Søk på nettsiden

Ambita og Holte inngår samarbeid om byggesaksløsning

Publisert 01.10.2020 av ambita

Del denne siden

Ambita og Holte har på hver sin kant utviklet verktøy for innsending av digitale byggesøknader. Nå velger de å samarbeide for å få ut kartprodukter og eiendomsdata til byggenæringen gjennom sine respektive byggsøk-løsninger.

Ambitas Infoland er Norges største og mest komplette tjeneste for eiendomsinformasjon, og knyttes nå også inn mot Norges desidert mest brukte digitale byggesøknadsløsning, Holte ByggSøk. Fra før av har Ambita i samarbeid med Norconsult tatt i bruk flere kart- og eiendomsopplysninger i deres fellesutviklede søknadsløsning Byggesøknaden.no

– Dette samarbeidet handler om å gjøre det enklest mulig for kunden. Byggesøknader kan være komplekse og har høye krav til dokumentasjon. Denne informasjonen finnes i Infoland. Ved nå å integrere Infolandi selve søknadsløsningen bidrar vi til å gjøre søknadsprosessen enda smidigere og enklere. Kundene vil kunne søke opp informasjon digitalt og finne det de trenger om eiendommen inne i de profesjonelle byggesøknadsløsningene, forklarer Dag Øyvind Lien i Ambita.

-Vi er svært godt fornøyd med partnerskapet vi har fått til med Ambita rundt det å koble inn større deler eiendomsdata i de de digitale byggesaksprosessene, sier produktdirektør Frode Eek i Holte. – Fra før av har vi utviklet markedets mest brukte digitale nabovarslingstjeneste i Holte ByggSøk sammen med Geodata. Vi har tro på at disse 3 aktørene sammen vil kunne sikre at byggenæringen alltid får tilgang på de beste digitale kart- og eiendomsdataene i årene som kommer. Holte er Norges største leverandør av digitale løsninger til byggenæringen. At løsning Holte ByggSøk nå også gir brukerne tilgang til bestilling av situasjonskart hos kommuner, oppslag mot kommunale reguleringsplaner samt bestilling av et utall andre kartprodukter, er svært godt nytt for både brukerne og byggebransjen, sier Eek.

Erstatter DIBKs ByggSøk- løsning

Holte og Ambita/Norconsult er to av ca. 20 leverandører som har tjenestekonsesjon for å kunne tilby søknadsløsninger med støtte fra Fellestjenester BYGG på Altinn-plattformen. De nye søknadsløsningene erstatter dagens ByggSøk fra DIBK som stenges for nye søknader fra og med 1. oktober 2020. Alle som skal sende inn søknader må derfor velge et system fra en av de private søknadsleverandørene.

Kortere saksbehandlingstid i kommunene
De nye løsningene har som mål å effektivisere håndteringen av byggesøknader i kommunene. Mye av kvalitetssikringen av søknadsdataene er nå lagt ut i brukergrensesnittet i de private løsningene, og det er liten grunn til at kommunene skal bruke lang tid på å ta stilling til det det søkes om. Flere kommuner har allerede signalisert at de gir prioritet til søknader som inneholder få mangler og hvor vedtak kan fattes umiddelbart.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Dag Øyvind Lien, sjef for eiendomsutvikling i Ambita, E-mail dol@ambita.com, mob 91392185 eller

Frode Eek, produktdirektør i Holte, E-mail Frode.Eek@holte.no, mob +479243261

Les forrige Les neste