Søk på nettsiden

Ambita og Arkitektbedriftene i samarbeid om digitalisering av byggesøknader

Ambita og Arkitektbedriftene har inngått et samarbeid om digitalisering av byggesøknader mot stat og kommune. Både Ambita og Arkitektbedriftene har fått tildelt konsesjon fra DiBK til å utvikle systemer for å håndtere byggesøknader og nabovarsling mot alle Norges kommuner.

Publisert 24.08.2017 av ambita

Del denne siden

Arkitektbedriftene er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for arkitekter. Ambita er involvert i prosjektet for å sørge for at det nye søknadssystemet for arkitekter blir effektivt og enkelt å bruke, så arkitektene raskt kan utarbeide og sende inn byggesøknader til kommunene. Det skal også integreres løsninger i kvalitetssystemet MAKS (Modell for Arkitektkontorets Kvalitetssystem). MAKS brukes av 79 % av Arkitektbedriftenes medlemmer.

«Dette er et prosjekt vi synes er kjempespennende, vi håper at vi kan bidra til å gjøre arbeidshverdagen for arkitekter bedre med våre digitale løsninger.» 

Hege Le Brun, Forretningsutvikler i Ambita

Samarbeidet med Arkitektbedriftene ble opprettet som en følge av Ambitas involvering i Fellestjenester BYGG. Ambita utvikler nå webkomponenter som sømløst skal integreres i søknadssystemet og i MAKS. På denne måten kan arkitektene dra nytte av Ambitas komplette kilder til eiendomsdata og kart, tilpasset et grensesnitt som er velkjent for brukerne.

All nødvendig offentlig informasjon på ett sted

Byggesøknader har krav om å inneholde informasjon fra flere ulike offentlige registre. Ambitas løsninger gjør det oversiktlig og tidsbesparende ved at all informasjon hentes inn på ett sted. Informasjon fra grunnbok og matrikkel er enkelt tilgjengelig, og kan automatisk preutfylles i søknadsskjemaet.

Brukervennlige grensesnitt for kart og nabovarsling

Digitale kart byr på et bredt spekter av muligheter, og gjennom Ambita får arkitekter det de trenger av kartdata enkelt tilgjengelig på ett sted, tilgjengelig for nedlastning.

Nabovarsling er også sentralt ved byggeprosjekter. Gjennom Ambitas webkomponenter kan arkitekten automatisk hente nabolister, som også kan utvides om man ønsker å varsle flere eiendomseiere enn det regelverket setter krav til. I tjenesten kan man enkelt markere det området man vil generere nabolisten fra, og legge til eller trekke fra de eiendommene man ønsker å varsle. Her kan du se en video om hvordan dette fungerer.

En annen spennende løsning som utvikles er å kunne sende ut nabovarsler til digitale postkasser.

«Vi håper at dette er noe vi kan tilby i nær fremtid, det er ingen tvil om at dette vil spare både tid og ressurser for kommune og den som søker. Dette er nok et steg på veien mot å gjøre alle kommunale søknadsprosesser digitale.», sier Le Brun.

Kvalitetssikring før innsendelse

De fleste arkitekter bruker i dag MAKS, kvalitetssystemet fra Arkitektbedriftene, for å sikre ivaretakelsen av myndighetskrav i prosjekteringen. I tillegg hjelper MAKS ansvarlig søker med å identifisere hvilke krav som skal ivaretas til hvilket tidspunkt, f.eks. avklaringer, dokumentasjon, nabovarsling, og det er derfor naturlig å tilby muligheten til å sende inn byggesøknader i MAKS. Dette er tidsbesparende for både arkitekt og kommune.

«Når man forholder seg til omfattende, kommunale regelverk og myndighetskrav (SAK10 og Tek10) er det ofte usikkerhet og feiltolkning til hva som behøves i en søknad. Ved bedre kontroll og veiledning av innsendte skjemaer og dokumentasjon blir feilmarginen redusert» forsikrer Le Brun.

Spennende prosess videre

Samarbeidsprosjektet er fortsatt i oppstartsfasen, men Arkitektbedriftene og Ambita har kunnskapen og engasjementet som behøves for å utvikle et godt, nytt byggesøknadssystem. Arkitektbedriftene har allerede satt i gang med pilottesting, og har mange gode ideer til hvordan Ambitas løsninger best kan komme arkitekter til nytte.

Les forrige Les neste

Relaterte artikler

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Tore Torvildsen

Salgssjef Bank og Finans

481 48 139
tto@ambita.com