Søk på nettsiden

Ambita i det digitale førersetet med elektronisk tinglysing

Publisert 28.10.2016 av ambita

Del denne siden

Ambitas tjenester for elektronisk tinglysing og dokumenthåndtering har plassert Norge i det digitale førersetet i Europa. Neste år kommer Ambita med nye og spennende løsninger som vil gjøre hverdagen enda enklere for alle som arbeider med tinglysing.

Nesten samtlige banker i Norge har i dag tatt i bruk Ambitas tjeneste for elektronisk tinglysing. Tjenesten tilbyr opprettelse, signering og tinglysing av elektroniske pantedokumenter og dekker tinglysing i fast eiendom og borettsandeler. Ved å tinglyse elektronisk blir pantedokumentene validert før oversendelse til Kartverket, noe som medfører at feilmarginen er så å si ikke-eksisterende.

Fra første halvår 2017 vil samlet innsending av elektroniske skjøter og pantedokumenter til tinglysingen bli tilgjengelig i markedet. Samtidig endres lovverket slik at elektroniske pantedokumenter får prioritet fra det klokkeslett de blir mottatt hos tinglysingsmyndigheten. Dette betyr at innsender kan sende inn elektronisk skjøte og elektronisk pantedokument i én samlet innsending. Kjøpere og selgere kan signere elektronisk på skjøte og pantedokument, og vitnepåtegning er ikke lenger nødvendig.

Tinglysing og oppgjør i forbindelse med eiendomssalg og kjøp vil gå raskere ved bruk av Ambitas tjenester, og kjøper/selger vil oppleve at prosessen blir vesentlig mer effektiv.

Ambita har i tillegg til dette laget ny funksjonalitet slik at meglere og banker kan dele elektroniske dokumenter seg imellom, og på denne måten til enhver tid ha god oversikt over oppgjørsdelen i eiendomshandelen.

«Vi i Eiendomsmegler Krogsveen oppgjør har tinglyst og slettet elektroniske pantedokumenter med urådighet en god stund. Vi ser at dette sparer oss for mye kostnader og ikke minst er arbeidsbesparende på mange interne arbeidsprosesser, samtidig som det går raskere å utføre oppgaven.  Vi ser frem til at vi kan elektronisk tinglyse alle dokumenter inkludert skjøtepakker, og ser at dette vil medføre at kundene våre får oppgjør enda raskere enn i dag.»
  • Tone Sørfjord, Oppgjørssjef, Eiendomsmegler Krogsveen

Les forrige Les neste

Relaterte artikler