Søk på nettsiden

AMBITA PULS / BLOGG

Aktuelt

Bedre PDF-dokumenter og sparte kostnader

Infoland tar i bruk skytjenesten fra PixEdit for forbedring og standardisering av dokumenter. Med denne tjenesten spares mye...

Samhandling med forretningsfører

Ambita jobber med å utvikle en ny løsning for digital samhandling med forretningsførere for forhåndsutlysing og eierskifte....

Monitoreringstjenesten fra Ambita

En tjeneste fra Ambita som gir eiendomsmeglere bedre innsikt og økt kontroll på eiendommer som er i omløp. Ambitas...

Venter store effektiviseringsgevinster gjennom forbedringer i digital tinglysing og digitale samhandlingstjenester

Siden introduksjonen av digitale tinglysingstjenester i begynnelsen av 2020, har bransjen gjennomgått et digitalt skifte....

Digital signering av ansvar-, samsvar- og kontrollerkæringer

Vi har for en tid tilbake lansert ny versjon av Byggesøknaden med oppdateringer i gjennomføringsplan og innhenting av...

Arrangerer nytt digitalt kurs i samarbeid med Eiendom Norge og Eiendomsmeglerskolen

I 2021 arrangerte Ambita poenggivende etterutdanningskurs i samarbeid med flere kommuner rundt om i Norge. Kursene ble...

Slik samarbeider Ambita og Boligmappa for å gi meglerne bedre innsikt

Ambita er Norges ledende leverandør av meglerpakker, og jobber tett med meglerne for å sikre at Infoland er en komplett...

Sikri Holding kjøper Metria

I dag ble Oslo Børs varslet om at Sikri Holding kjøper det svenske statseide teknologiselskapet Metria. Kjøpet er et ledd i...

Bruker avanserte eiendomsdata i ny tjeneste for eiendomsutviklere

Teknologiselskapet Ambita har utviklet en ny løsning som skal hjelpe eiendomsutviklere med å kartlegge utviklingsprosjekter....